Walne Zebranie

Zarząd Elbląskiego Zrzeszenia Strzeleckiego zwołuje w dniu 15 stycznia 2017 (niedziela) o godzinie 09:00 w pierwszym terminie, a przy braku kworum w drugim terminie na godzinę 09:30 Walne Zgromadzenie sprawozdawcze. Zebranie odbędzie się w sali firmy HALEX przy ulicy Mazurskiej 15 w Elblągu.