WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW 07.01.2018

Zarząd Elbląskiego Zrzeszenia Strzeleckiego zwołuje Walne Zgromadzenie sprawozdawcze na dzień 07 stycznia 2018 (niedziela) na godzinę 09:00 w pierwszym terminie, a w przypadku braku kworum w drugim terminie na godzinę 09:30.

Zebranie odbędzie się w sali firmy „Halex” przy ulicy Mazurskiej 15 w Elblągu.

Obecność na zebraniu obowiązkowa.

Prezes