WALNE 2023

Zarząd Klubu zdecydował o zwołaniu corocznego Walnego Zebrania w dniu 26 marca 2023 o godzinie 09:00 w pierwszym terminie, a w przypadku braku kworum o godzinie 09:30. Zebranie odbędzie się jak co roku w Elblągu, przy ulicy Mazurskiej 15 w siedzibie firmy HALEX.

Zebranie będzie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy, to znaczy, że upłynęła kadencja obecnego zarządu i wybierać będziemy nowy.

Proszę być przygotowanym na opłacenie rocznej składki członkowskiej w wysokości 200 zł. Składka wzrosła w tym roku ze względu na wzrost kosztów wynajmu strzelnicy po raz kolejny i wzrost opłat za licencję klubową do PZSS.

 

Prezes