Opłaty za zawody

Uwaga!!!

Zgodnie z informacjami podanymi podczas Walnego, od najbliższych zawodów klubowych 28.04.2019 Zarząd drogą Uchwały wprowadził symboliczne opłaty w wysokości 5 zł od każdej konkurencji. Z opłat zwolnieni są członkowie honorowi, sędziowie czynnie sędziujący dane zawody oraz osoby wskazane przez sędziego głównego danych zawodów, pomagające przy ich przeprowadzaniu.

 

Prezes