Kurs dla prowadzących strzelanie

Klub Strzelecki GARDA oraz PHU PAPADIS z Gdyni w dniach 18 – 19 kwietnia 2015r. (sobota – niedziela) o godz. 10:00 w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 9 (budynek budynek Wydziału Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Ostródzie) organizują kurs dla prowadzących strzelanie, który umożliwia nabycie uprawnień o jakich mowa w § 2 Rozporządzenia MSWiA z 15 marca 2000r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz.U. nr 18, poz. 234 z późn. zm.).

Kurs jest otwarty dla wszystkich chętnych, którzy spełniają następujące warunki:

  1. mają ukończone 21 lat
  2. posiadają patent strzelecki lub licencję sędziego sportu strzeleckiego kl. I lub licencję trenera wydaną sprzed 31 grudnia 2014 r.
  3. posiadają licencję zawodnika lub licencję sędziego sportu strzeleckiego lub licencję trenera

Koszt kursu – 300 zł, które należy wnieść na konto bankowe firmy:
PHU PAPADIS‘ Krzysztof Papadis
ul. Myśliwska 20d/5
81–572 Gdynia
ING Bank, nr konta: 61 1050 1764 1000 0091 3490 0043

Ewentualne pytania oraz zgłoszenia zawierające następujące dane:

  • imię i nazwisko,
  • numer Pesel
  • datę i miejsce urodzenia
  • dokładny adres zamieszkania

Należy kierować na adres mailowy: zinngiesser@o2.pl